Home / Bus Trips / Owerri – Lagos

Owerri – Lagos

Owerri – Lagos Bus Timetable

ABC Transport

From Owerri to Bus Timetables Bus Type Duration Price
Lagos 07.00 07.15 06.45pm ORI-LOS Executive Express 10:00 hrs 7400
Lagos Ajah 07.00 ORI-LOS-AJAH SPRINTER 10:00 hrs 5000

CHISCO Transport

From Owerri to Bus Timetables Price
LAGOS (Alaba Terminal ) 07.00am ₦5000
LAGOS (Alafia Terminal ) 07.00am ₦5000
LAGOS (Jibowu Terminal ) 06.00am 07.00pm ₦6000
LAGOS (Maza Maza Terminal ) 07:30pm 07:30am 08:30am ₦4000
From Owerri (Orlu Terminal ) to Bus Timetables Price
LAGOS (Alaba Terminal ) 07.00am ₦5000
LAGOS (Alafia Terminal ) 07.00am ₦5000

Cross Country

From Owerri to Bus Timetables Price
Lagos 6.30am 2.500